10.7.58

อาชีพที่นิยมในศตวรรษที่ 21

https://www.facebook.com/nomaretear/posts/1133135173368931

30.6.58

แง่คิดในการเขียนบทความวิชาการ

    การเขียนบทความวิชาการสำหรับฉันนั้นช่วงเริ่มเขียนเป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะไม่รู้ว่าจะโปรยอย่างไรให้ดูไม่เป็นทางการเกินไป เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา แต่หลังจากเขียนเสร็จแล้วฉันมั่นใจว่าต้องการผู้เชี่ยวชาญการเขียนบทความในสาขาวิชาที่ฉันเขียนช่วยพิจารณาตรวจสอบว่าจะต้องปรับปรุง เพิ่มเติมแก้ไขอะไรบ้าง การทำให้บทความวิชาการดูเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และทุกๆ เรื่องที่เขียนต้องเป็นข้อเท็จจริงมีที่มาที่ไป แม้ว่าจะเคยเขียนบทความวิชาการมาบ้าง แต่ฉันก็ยังรู้สึกถึงความบกพร่องในด้านต่างๆ อยู่ดี และคิดว่าจะพยายามพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป และจะไม่ละความพยายามในการฝึกฝน โดยการเขียนบ่อยๆ ให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

22.3.58

สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 นี้ ตามที่อาจารย์ได้สอนบทที่ 7 ไปแล้ว และมีนักศึกษาตอนรียน A4-D4 ที่มีการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่าน weblog พบว่าตอนเรียน A4, B4, C4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว แต่ยังไม่เห็นตอนเรียน D4 เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ นะคะ... ยังไงติดตามงานกันด้วยค่ะ.... แล้วพบกันในบทที่ 10 นะคะ... ผศ.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ปล.สำหรับภาพที่เห็นนี้เป็นผลการรายงานของตอนเรียน F1 ที่สอนในมหาวิทยาลัยค่ะ...ได้รับความร่วมมือระหว่างนักศึกษา ด้วยดี ขอให้ตอนเรียน G1 เตรียมพร้อมกับรายงานที่จะนำเสนอในวันจันทร์ที่ 23 มี.ค. 58 นี้ด้วยนะคะ...^^

16.3.58

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

           ตอนนี้พวกเราก็มีการเรียนการสอนถึงกลางภาคเรียนแล้วนะคะ...
หวังว่านักศึกษาทุกคนคงจะสนุกกับกิจกรรมการเรียน และอย่าลืมส่งงาน
กันนะคะ...
            สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนบทที่ 7 กันค่ะ ชื่อบทการจัดการสารสนเทศ
และองค์ความรู้ และมีกิจกรรมสนุกๆ มาให้อีกเช่นเคยค่ะ  สำหรับเนื้อหา
นั้นให้นักศึกษาทุกคนไปศึกษาได้จาก iTune U ของสวนดุสิต ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศกันนะคะ
            มาเริ่มกันเลยค่ะ

ผศ.บุญญลักษม์ ^^


11.4.57

สวัสดีปีใหม่ไทย 2557 ค่ะ....

สวัสดีวันสงกรานต์ 2557 ค่ะ...วันสงกรานต์แต่ดั้งเดิมของคนไทยมีจุดประสงค์เป็นประเพณีเพื่อต้องการให้คนไทยรู้จักขอขมาลาโทษที่ทำสิ่งไม่ดีต่อกัน ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งนับเป็นประเพณีที่ดีงาม จนต่างชาติให้ความสนใจและมาท่องเที่ยวประเทศไทยจากประเพณีที่ดีงามของไทย แม้รูปแบบของวันสงกรานต์จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่คนไทยก็ไม่ควรหลงลืมชาติกำเนิด ถิ่นที่ทำมาหากิน และผู้ที่ทำให้เรามีแผ่นดินที่อยู่ที่อาศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวของเราเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะ... ผศ.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร